Aýna ýaly aç-açan, ýarag ýaly güýçli!

Aç-açan polikarbonat panjur ýapyklaryň ýeňil gurluşygy ulanmak üçin amatly we alýumin we polat panjur ulgamlaryndan pes däl, otagy ogurlykdan, erbet howa we mör-möjeklerden ygtybarly goraýar. Düşünjeli panjur ýapyklarymyz, ýagtylygyň 90%-ini geçirýär, bu bolsa analoglar bilen deňeşdirip boljak bahada, şäher ýakasyndaky binalarda (market, teras, verandalar we balkon) giňden ulanylýan girdejili çözgüt bolýar.

Panjur ýapyk, aç-açan monolit polikarbonatdan ýasalýar. Alýumin profilleri birleşdiriji hökmünde ulanylýar - goşmaça berkitmeler, şonuň üçin tabaklar biri-biriniň üstüne degmezden goýulýar. Elektrik hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylan gurluş, ykjam gutyga ýokaryk bukulýar.

Amatly we howpsuz durmuşyňyz üçin!

WIN BLOCK