Balkonlar üçin esasan iki profiller ulanylýar: ak reňkli SL-39 we SL-55 profiller. Iki profiller hem ýylylygyň geçmezligi üçin hem-de sesden goraýan germew bolup durýan berklilik we ukyplylyk berýän penopolistirol doduryjyly alýumin örtükli profiller bolup durýar. SL-39 profili ini 2,5 m çenli bolan boşluklarda gurnalýar. 3,5 m çenli uly balkonlarda SL-55 profiller ulanylýar, uly ölçegli boşluklar üçin bolsa ST-77 profili maslahat berilýär

BALKONLAR ÜÇIN GABSALARA ŞU AŞAKDAKY PROFIL GÖRNÜŞLERI MASLAHAT BERILÝÄR

1. PENOPOLIURETANDAN DOLDURYJYLY ALÝUMIN PROFILLER:

2. ALÝUMINDEN EKSTRUDIRLENEN PROFILLER:

Aşgabadyň köp gatly jaýlarynyň balkonlarynda gurnalan gabsalaryň nusgalary

BALKON ÜÇIN GABSALAR

Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan
Panjur Turkmenistan