Elektromehaniki şlagbaumlar has giňden ýaýran gorag gurluşlary bolup durýar. Esasy element hökmünde şlagbaumyň tumbasy bolup, 24 W hereketlendirijiden ybarat bolupd urýar, we çalt we işjeň işini üpjün edýär. Döwrebap şlagbaumlar Nice jemgyýetçilik, ýaj, iş we senagat binalary üçin amatly bolup durýar.

Şlagbaumlar territoriýa islenmedik girişlerden gorag üçin amatly serişde bolup durýar.

WIDE

Ini 6 metre çenli bolan geçişleri awtomatizasiýa üçin elektromehaniki şlagbaumlar. Ýokary hereketiň bolup durýan desgalary üçin niýelenendir. Gurnalan dolandyryş blogy 24W.

Esasy funksiýalary:

 • Sinklenen polatdan gabarasy, RAL2004 boýunça reňklenen
 • Okuny çepinden we sagyndan gurnamak mümkinçiligi
 • Dartylmanyň sazlanýan pružinasy
 • Saldamly işletmek we saldamly togtatmak
 • Päsgelçilikleri kesgitlemek ulgamy
 • Iki liniýa foto elemente çneli birikdirmek mümkinçiligi
 • Tizligiň sazlanmagy
 • Swetofora birikdirmek
 • Öçüp ýanýan yşyk diodlara birikdirmek mümkinçiligi
 • OXI, SMXI, SMXIS kabul edijiler üçin dolandyryş blogynda SM birikdirijiler
 • Elektrik energiýasy ýok wagtynda şlagbaumlary dolandyrmak üçin 12W akkumulýator batareýalary birikdirmek mümkinçiligi

TEHNIKI AÝRATYNLYKLARY

Aýratynlyk Birlik Ululygy
Iýmitlendiriş W 230
Hereketlendirininiň iýmitlendirişi W 24
Adatdan daşary ýagdaýda iýmitlendiriş (B12-B и CARICA)
Kuwwatlylygy Wt 100
Sarp edijiligi A 0,6
Gorag synpy IP 44
Aýlaw nokady Nm 220
Açylýan minimum wagty с 7
Temperatura С -20, +50
Iş öndürijiligi (aýlaw/gije-gündiz) gije günliz 150
ölçegler mm 1050x320x420
Tumbanyň agramy kg 54
Okuň maksimum uzynlygy m 6
Herekete getiriji /toplum Herekete getiriji

ŞLAGBAUMLAR